Nedan kan du se en detaljerad video från Mobil skoter användning i det dagliga livet.